O FIRMĚ

Jedná se o českou regionální společnost která vznikla bez cizího finančního kapitálu.

Stavební společnost STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o. vznikla v roce 2004 plynulým přechodem ze sdružení fyzických osob firmy Jiří Fabián STAVOS, které bylo založeno roku 1992.

Hlavní činnost společnosti spočívá v provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování ať už se jedná o rekonstrukce, novostavby, údržbu a opravy, nebo demolice  objektů. Provádíme výstavby rodinných domů, bytových domů,průmyslových staveb. Firma patří mezi malé organizace s počtem zaměstnanců do dvaceti  v mnoha  odborných a proškolených profesích, a je schválena jako odborný dodavatel programu Zelená úsporám Ministerstva životního prostředí.

Společnost má s pojišťovnou Kooperativa  uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání s limitem pojistného plnění ve výši   5 000 000 kč.

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku oddíl C, vložka 19449 u Krajského soudu v Hradci Králové.